Joulu 2019 rekisteriseloste - BRANG Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679) Laadittu: 21.11.2019

REKISTERIN NIMI
Brang Oy Joulu 2019

REKISTERINPITÄJÄ
Brang Oy, Turku, Y-tunnus 2494810-3
Linnankatu 18, 20100 Turku

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Hungry Oy (sivuston ylläpitäjä)
Mikko Heikkilä
Developer
+358 440 712 343
mikko.heikkila@hungry.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
Rekisteröidyn muut antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Brang Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät vain Brang Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Brang Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Tiedot säilytetään 28.2.2020 asti. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistamista sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv). Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröity väärinkäyttää palvelua, harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Haluatko lisätietoa palveluistamme?

    Hyväksymällä ehdot, vahvistat että olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaehtomme.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.