PERINTÄLAKI MUUTTUU 1.1.2021 - BRANG Oy

PERINTÄLAKI MUUTTUU 1.1.2021

 

Perintälain väliaikainen muutos on voimassa 1.1.2021- 30.6.2021. Lakimuutos koskee yritysperintää eli elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa syntyneiden saatavien perintää. Väliaikaisessa laissa säädetään yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismääristä sekä maksumuistutusten ja maksuvaatimusten lähettämisen aikarajoista.

Lailla rajoitetaan myös yritysperinnän keinovalikoimaa. Trattaa ei saa käyttää, jos velallinen on yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Tratan käyttöä rajoitetaan myös silloin kun velallisena on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on alle 100.000 € tai jos yhtiöllä on käynnissä vasta ensimmäinen tilikausi.

Väliaikaisen perintälain aikana tehdyistä perintätoimista saa veloittaa kuluja seuraavasti:

Maksumuistutus10 €
Maksuvaatimus, kun pääoma on alle 500 €50 € (toinen maksuvaatimus 25 €)
Maksuvaatimus, kun pääoma on yli 500 €80 € (toinen maksuvaatimus 40 €)
Maksuajan pidentäminen 14 pv10 €
Maksusuunnitelma, kun pääoma on alle 500 €30 €
Maksusuunnitelma, kun pääoma on yli 500 €60 €
Tratta100 €
Konkurssiuhkainen maksukehotus100 €

 

Saman yrityssaatavan perinnästä saa pääsääntöisesti vaatia perintäkuluja enintään seuraavasti:

Kokonaiskuluvastuu, kun pääoma on alle 500 €230 €
Kokonaiskuluvastuu, kun pääoma on yli 500 €410 €

 

Väliaikaislailla ei ole suoria vaikutuksia BRANGin ja asiakkaiden välisiin sopimuksiin. Sopimuksiin tehtävät mahdolliset muutokset sovitaan erikseen BRANGin ja asiakkaan välillä.
BRANG huomioi lain edellyttämät muutokset toiminnassaan eikä tämä vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Lakimuutos koskee perintätoiminnan harjoittajien lisäksi myös velkojien itse suorittamia perintätoimia, jolloin velkojien tulee huomioida uusi sääntely omassa toiminnassaan.
Perintätoimien aikarajoista säädetään siten, että uudesta maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Lisätietoja asiasta antaa:

Mona Haataja

mona.haataja@brang.fi

0500711619